Uroczystość ustawienia pamiątkowych tabliczek przy grobach Powstańców Wielkopolskich w Gryżynie

    0
    111